За нас

Во 1999та година се основа Младински образовен форум како Здружение на граѓани „Дебатери“ кој веќе 12 години ја спроведуваа оваа програма на национално ниво, преку клубови во 14 градови во Македонија.

повеќе

No featured news items
12 May 2014
Дебатниот клуб на Младинскиот образовен форум [МОФ] во Неготино, во соработка со Центарот за регионален одржлив развој [ЦРОР] и младинската организација при...
12 May 2014
„Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието“ спроведен од страна на Македонскиот центар за граѓанс
12 May 2014
Младински образовен форум во сорабока со НДИ (Нaционален демократски институт) и Фондација Метаморфозис организира друштвено гледање и коментирање на дебатата...